Arbiters District West Brabant

Het District heeft haar eigen arbiterskorps dat wekelijks actief is bij wedstrijden in het district, het gewest en nationaal.

 

Zij arbitreren bij persoonlijke kampioenschappen, competitiewedstrijden op nationaal niveau en bij diverse toernooien.

 

Bij de organisatie van Persoonlijke kampioenschappen op district en gewestelijk niveau worden voor zaterdag en zondag 4 arbiters beschikbaar gesteld.

 

Wenst de organisatie ook op vrijdag arbitrale ondersteuning kan daarvoor contact worden opgenomen met de arbiterscoördinator. Beschikbaarstelling van arbiters geschiedt dan tegen kostenvergoedingstarief.

 

Bij nationale kampioenschappen worden op alle dagen 4 arbiters beschikbaar gesteld.

 

Voor vragen over arbitrage kunt u contact opnemen met de arbiterscoördinator:

 

Louis de Leeuw

Paus Joanneslaan 10

4641 BS Ossendrecht

 

0164-850855

06-21705461

 

KNBB.carambole@gmail.com

 

Download
flyer arbitrage voorkant.jpg
JPEG-bestand 617.1 KB
Download
flyer arbtrage achterkant.jpg
JPEG-bestand 777.3 KB

 

INSCHRIJFFORMULIER CURSUS KNBB ARBITER-1*

 

 

 

KNBB Bondsnummer  :

 

 

 

Naam Biljartvereniging :

 

 

 

KNBB Vereniging nummer :

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Naam en voorletters  :

 

 

 

Dhr.  /  Mw.  :

 

 

 

Roepnaam :

 

 

 

Geb. Datum : 

 

 

 

Adres :

 

 

 

Postcode :

 

 

 

Woonplaats :

 

 

 

Telefoon nr. :

 

 

 

Gsm nr. :

 

 

 

Email adres :

 

 

 

 

 

 

 

Graag dit inschrijfformulier en digitale pasfoto z.s.m. en  ingevuld retour zenden naar :

 

 

 

 

 

Met vriendelijke sportgroet,

 

 

 

 

 

P.L.A. de Leeuw (DAC)

 

Knbb.carambole@gmail.com

 

Download
INSCHRIJFFORMULIER ARBITER-1.docx
Microsoft Word document 12.3 KB