Kampioenen teams seizoen 2015-2016


District kampioenen

B1 Klasse

B2 Klasse

C1 klasse

C2 klasse

C3 klasse 3-tallen

C3 klasse 4-tallen

C4 klasse

Baracuda 1

BV De Kwast 3

BV Bellevue 5

O.B.C. 2

BV 't Dobbertje 6

BV De Stelle 3

BV De Kastanje 11District kampioen C1 Bellevue, v.l.n.r. Jac Doggen, Jac Matthijssen, Wim Machielse
District kampioen C1 Bellevue, v.l.n.r. Jac Doggen, Jac Matthijssen, Wim Machielse

Gewestelijke kampioenen

De Kastanje C4 Klasse

De Kastanje C4, gewestelijk kampioen, v.l.n.r. Herman Stoffels, Jessica de Greef, Willy Muller, Sabine Legrand
De Kastanje C4, gewestelijk kampioen, v.l.n.r. Herman Stoffels, Jessica de Greef, Willy Muller, Sabine Legrand